januari 28, 2015

Waarom

WAAROM SHIELD+ ?

shield+

Voetgangers en fietsers zijn de meest kwetsbare weggebruikers en door hun onverwachte bewegingen is hun gedrag in het verkeer moeilijk te voorspellen.

Ongevallen met rechtsafslaande voertuigen en rechtdoorgaande fietsers en /of voetgangers hebben meestal zeer ernstige gevolgen.

Jaarlijks vinden er binnen de Benelux bijna 200 van dit soort ‘dode hoek ongevallen’ plaats waarbij ongeveer 30 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. De maatschappelijke impact van deze ongevallen is aanzienlijk. Doordat deze ongevallen veelal in dichtbevolkte binnenstedelijke gebieden plaatsvinden zijn veel medeweggebruikers hiervan ongewild getuige.

De verschillende overheden vragen veel aandacht voor de dode hoek problematiek.
Dit doen ze onder andere door voorlichting te geven op scholen en informatie brochures uit te delen.11235434_791171564314900_3142959519542306490_n

Ook de bestuurder van het voertuig speelt hierin een belangrijke rol.
Door alsmaar toenemende verkeersdrukte en hiermee samenhangende groei van afleidende elementen in het verkeer,
wordt er veel van zijn concentratie en reactievermogen gevraagd.

Diverse onderzoeken uitgevoerd door o.a. SWOV, TNO en BIVV wijzen uit dat er grote behoefte bestaat aan een betrouwbaar
dode hoek detectie- en waarschuwingssysteem om de bestuurder tijdig te waarschuwen en de verkeersveiligheid te vergroten.

 

Zie hier hoe groot de dode hoek is!